ER IS REEDS 8.000 EURO OVERGEMAAKT AAN SVSI. DE BOUW VAN DE WATERPOMP KAN BEGINNEN! WIE HELPT MEE
DE OVERIGE 2.500 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN ZODAT HET HELE DORP VAN TILU VAN WATER VOORZIEN KAN\
WORDEN? 

DEZE WEBSITE GAAT PER HALF JUNI 2019 OFF LINE. BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE OP: 

WWW.NEPALBENEFIETAALSMEER.NL

Voortgang waterproject

In totaal is er nu aan opbrengst van evenementen zoals de braderie in Aalsmeer (verkoop van waterflessen), grote en kleinere donaties (waarvoor ook veel dank aan alle storters!), de benefiet concertavond en het restant van de opbrengst in 2017 rond de 10.000 euro opgebracht.

Met de premie van Wilde Ganzen en OSA erbij betekent dit dat wij opdracht hebben kunnen geven om de eerste fase te starten en dus 11 watertanks te laten bouwen. Hiermee zal gestart worden zodra de grote festivals in Nepal weer voorbij zijn.

(In oktober viert Nepal Dashain en Tihar, 2 zeer belangrijke festivals in de Hindoeïstische traditie. Heel Nepal heeft dan vakantie). We houden jullie uiteraard op de hoogte van de bouw en voortgang!

Wilde Ganzen nomineert ons als project van de week!

De Wilde Ganzen heeft ons project gekozen als project van de week. Daar zijn we natuurlijk reuzetrots op! Dit betekent dat zij in hun Magazin en in hun TV spot aandacht zullen besteden aan ons waterproject en onze stichting. Ze vragen daarmee donaties om hun premie aan ons project te kunnen voldoen (voor iedere door ons opgehaalde euro, leggen zij 0.50 erbij). Een kort spotje van 1 minuut zal op 16 december bij de EO worden uitgezonden. Je kunt overwegen om, als je al vaste donateur van Wilde Ganzen bent, aan hen te storten onder vermelding “t.b.v. projectnr. 2018.0056 voor actieresultaat Nepal Benefiet Aalsmeer.” Hoe je het ook wilt doneren, uiteindelijk komt het allemaal in Nepal terecht.

OSA / Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer: De aanvraag aan de OSA is afgerond en we hebben er vertrouwen in dat NBA wederom in aanmerking komt voor verdubbeling van de opbrengst (max. 2.500 euro).

Kan jij met een individuele actie of i.s.m. jouw organisatie een hele familie helpen aan water door 1.000 euro bij elkaar te brengen, dan sturen wij jou een foto van de familie die jij/jullie geholpen hebben aan een watertank. Tevens kan je dit jaar nog verdubbeling van jouw donatie aanvragen bij OSA.

 Laat het ons weten, dan helpen wij je graag met de aanvraag.

Werving NBA komende tijd: fietsen voor Nepal!

Een van de acties voor ons waterproject is aangeboden door St. Ketaaketighar Nepaalma. Via hen is een fietsactie georganiseerd door een groep fysiotherapeuten. Zij zullen gaan fietsen in Nepal en Ketaaketighar mocht Nepalese projecten uitkiezen. Zij hebben o.a. gekozen voor ons waterproject, hetgeen wij uiteraard bijzonder waarderen. Wat een geweldig initiatief. De fietsers zullen in september, samen met een van de bestuursleden van deze stichting van het kinderhuis naar Nepal gaan. Best spannend dus, hoeveel zij bij elkaar zullen fietsen!? Verslag hiervan volgt zeker. Je kunt deze actie bekijken op https://www.geef.nl/nl/actie/fietsen-en-hiken-voor-kindertehuis-ketaaketighar/donateurs Ons project zal als 3e project gesponsord worden.

Volgende fase:

Nu is het zaak om voor de volgende fase (tussen nu en maart 2019) voldoende fondsen te werven om de volgende 11 tanks te kunnen laten bouwen. We hopen dat dit nog net gerealiseerd zou kunnen worden voor de volgende moesson zich weer aandient.  

Het bestuur is zich naarstig aan het bezinnen op werving van nieuwe fondsen en heeft er vertrouwen in dat ook deze volgende 11 tanks er op tijd gaan komen.  

Maar dat kan alleen met jullie hulp! Alle giften, groot en klein zijn dus nog altijd welkom. Evenals leuke, mooie initiatieven.

Je gift is aftrekbaar van de belasting in verband met onze ANBI status!

Silverparty in TCO op 11 november a.s.

Ook dit jaar komt Dambar, zilversmid uit Nepal weer naar Nederland om zijn mooie sieraden te verkopen, waarmee hij goed werk doet in Nepal. TCO stelt haar ruimte hiervoor beschikbaar. Deze middag zullen er ook klankschalen te koop zijn, waarmee een kinderhuis in Nepal gesteund wordt. En uiteraard zijn de waterflessen van Join-the-pipe weer te koop ter ondersteuning van ons waterproject. Dus, voel je welkom en kom gezellig langs. Meer info in bijgaande flyer.

Rest ons om nogmaals alle dank uit te spreken voor de steun die wij tot nu toe hebben gekregen en de hoop dat er nog veel steun komt in de komende tijd.

In Oktober volgend jaar heb ik het plan zelf weer te gaan kijken in Tobang. Wat zou het mooi zijn om dan zoveel mogelijk families gelukkig te zien met een watertank voor hun huisje.

LEES OP DEZE PAGINA OVER DE VOORTGANG, EEN REISVERSLAG EN DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET WATERPROJECT IN TOBANG, CHEPANG HILLS IN NEPAL. 
HET DORP WAAR WE TILU'S DROOM WILLEN HELPEN WAARMAKEN!

VOORTGANG WATERPROJECT IN TILU'S DORP

Stapje voor stapje komen we verder in dit proces en hoe mooi zou het zijn als we uiteindelijk zo rond de 350 mensen de rest van hun leven aan schoon drinkwater kunnen helpen. Lees hieronder hoe de situatie en planning is op dit moment.


Zoals het nu is in Tobang (Chepang Hills in Nepal): nu moeten de mensen in Tobang, vaak vrouwen en kinderen, 2x per dag naar een bron lopen over moeilijk begaanbare bergpaadjes om liters water (soms wel 30 lt. / dus 30 kg) in flessen en/of kruiken terug naar hun huisje te sjouwen. Op sommige plekken is buiten de regentijd de bron drooggevallen en het is ook niet zeker dat deze bronnen schoon water bevatten.


Ons streven: Het nieuwe systeem bestaat uit betonnen opvangtanks, die 6.000 liter regenwater kunnen opvangen, dat via leidingen aan het dak van hun huisje in de tank terechtkomt. Per familie, vaak bestaande uit 2 tot 6 gezinnen die naast elkaar wonen, wordt 1 tank gedeeld.  Als familie dragen zij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de tank. Hierin zal men getraind worden. We hebben een lokale partner gevonden die zowel de uitvoer als ook de training van het hele waterproject in Tobang verzorgt t.w. Kanchan Nepal. Inmiddels blijkt de goede werking van dit systeem, dat dit bureautje verzorgd heeft in Tobang. Er is met succes door hen een 20.000 liter water opvangtank bij het schooltje in Tobang afgerond (zie foto hieronder) en bij de familie van Tilu is reeds een 6.000 litertank gebouwd (zie foto linksonder). Dit was mogelijk door de opbrengst van Nepal Benefiet Aalsmeer in 2017, waarvoor heel veel dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.


Bijdrage bevolking Tobang

De inwoners van dit dorp leveren hun bijdrage door te assisteren bij de bouw. Tevens zullen er enkele lokale materialen voor de bouw door henzelf geleverd worden, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven.


Plan per Oktober 2018

Momenteel is het regenseizoen al begonnen in Nepal en kan je moeilijk ter plekke komen met alle benodigde materialen, zodat nu nog niet gebouwd kan worden. Rond oktober zou, indien er op dat moment voldoende financiële middelen zijn, gestart kunnen worden met de bouw van in eerste instantie 11 watertanks die in 3 maanden afgebouwd kunnen worden. De 3 maanden erna willen we de volgende 11 tanks laten bouwen.

Alle hulp is welkom! Hulp in de vorm van kleine of grote giften, en ook als je leuke en zinvolle ideeën hebt die een steentje kunnen bijdragen om ons doel te bereiken, zijn alle van harte welkom.


Tip: Adopteer een familie: Wellicht vind je het leuk om in je eigen omgeving een sponsoractie te organiseren en 1000 euro in te zamelen (bij je tennisclub, leesclub, voetbalclub, yogaclub, roeiclub, op je werk, op je school etc) waarmee je een familie (ong. 10 mensen) aan water kan helpen.  Je kunt het filmpje bekijken dat ik maakte tijdens mijn verblijf in Nepal. Dit filmpje en alle foto’s die je kunt bekijken op deze site mag je uiteraard gebruiken voor promotie doeleinden voor dit project. Zie het fotoalbum van dit waterproject 


Ben je muzikant?: of ken je muzikanten? Dan vind je het misschien leuk om een benefietconcert in jouw omgeving te organiseren.


Nog een tip: Misschien ben jij of een van je familieleden/vrienden/kennissen toch al van plan een feestje te geven. Weet je dan niet wat je cadeauwensen zijn en denk jij ook vaak: ‘ik hebt alles al’ of ‘ik heb niets nodig’ of ’ik weet niets te vragen’. Dan is het misschien een leuk idee om een bijdrage voor dit mooie waterproject te vragen.

Ik ben altijd bereid bij jouw sponsoracties aanwezig te zijn om iets te vertellen of te laten zien over dit project.


Verdubbeling door OSA: Organiseer jij deze actie in Aalsmeer of directe omgeving, dan kan je hiervoor verdubbeling aanvragen bij OSA, Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (tot 2.500 euro). Ondergetekende helpt je, indien je dat wilt, graag bij het aanvragen hiervan.


Benefietconcerten en volleybaltoernooi:

Nepal Benefiet Aalsmeer zal ook dit jaar weer benefietconcerten en wellicht een (of meerdere) volleybaltoernooien organiseren in en rondom Aalsmeer. Dus hou de lokale kranten in de gaten. Ook wij zullen hiervoor wederom een aanvraag bij OSA doen om deze opbrengsten te laten verdubbelen. Er wordt ook een aanvraag bij De Wilde Ganzen gedaan voor dit project.

Nepal, reisverslag Joke, 3 april 2018


De reis naar en het verblijf in Tobang / Chepang hills


Het was een lange, barre tocht, eerst naar Muglin, 2 1/2 uur in file en stapsvoets rijdend ivm de slechte weg en het ongeduldige rijgedrag van de Nepalezen, daarna door de heuvels met een jeep naar Tilu Praja s dorp ' Tobang'  (ong. 3 uur hobbelen en klotsen) om het gebied en hele dorp te onderzoeken en de start van de bouw van de watertank bij het schooltje te zien. Samen met Nirmal Adhikari van Kanchan Nepal, het expertise bureau op watergebied, met Dhruba Giri namens SVSI en Sujan Basnet die al veel met Chepang mensen heeft gewerkt en ook van SVSI is, zijn we op pad gegaan. Het was eerst zeer spannend voor mij (en Dhruba gaf het later ook wel eerlijk toe het spannend te vinden) om over deze smalle bergpaadjes vol zand en stenen te rijden, maar na 15 minuten kon (of moest!?) ik me wel overgeven en kon ik toch ook genieten van de prachtige natuur onderweg. De Goden waren met ons, want nu ben ik  weer veilig in Sapana village lodge. En ik had dit avontuur toch voor geen prijs willen missen. 

Heerlijk om Tilu en zijn familie ontmoet te hebben in Tobang. Ze hebben heel goed voor ons gezorgd deze 2 dagen. En wie kan nu zeggen in een Nepalese kerk (men is hier protestants geworden, wat al heel bijzonder is!) samen met 6 Nepalese mannen geslapen te hebben op een zeer harde grond? Tilu's familiehuis is namenlijk te klein voor al dit bezoek!! Ik heb veel vragen gesteld en gepraat over hoe men daar leeft en denkt. Erg boeiend. 

Afronding waterproject schooltje en toiletten in Tobang

De van cement in aanbouw zijnde wateropvangtank bij het schooltje kan 20.000 liter regenwater opvangen. Het water wordt via leidingen aan het dak opgevangen. De eerste 15 minuten komt het water niet in de tank terecht, maar in een vat van 200 liter. Dit eerste water kan gebruikt worden voor de toiletten. Er wordt gewerkt door 2 deskundige bouwers, die de mannelijke dorpsbewoners die meehelpen aansturen, voorlopig nu samen met Tilu, die contact onderhoudt met Kanchan Nepal en Dhruba voor Sapana village Social impact. Zo blijft alles goed onder controle. Men verwacht dat dit project eind april al afgerond kan worden. Daarvoor was in 2017 al voldoende geld ingezameld vanuit Nepal Benefiet Aalsmeer. Nogmaals dank aan alle gulle gevers!

Verdere verloop voor alle huishoudens

Samen met Tilu en de andere medereizigers zijn we water gaan halen in plastic flessen uit een bron het dichtst bij hen in de buurt, hetgeen zij ongeveer 2x per dag moeten doen, Dat was voor mij al heel zwaar met bergschoenen aan en zonder water te hoeven dragen. Tilu's moeder is bij het halen van water onlangs gevallen en heeft haar rug daarbij lelijk bezeerd. Dat kan dus zelfs deze behendige bergbewoners gebeuren in dit zeer ruwe berggebied. 

Alle huishoudens hebben van de regering geld gekregen om nieuwe aardbevingbestendige huisjes te bouwen. Ze moeten dit binnen een paar maanden gedaan hebben. We zagen ook inderdaad dat men overal aan het bouwen was. Dan zullen ze ook goede daken hebben, waaraan de pijpleidingen voor het regenwateropvangsysteem makkelijk bevestigd kunnen wiorden.  Dat is dus heel mooi zodat ons plan toch meer en meer gaat naar dit systeem voor het hele dorp. 

Meeting met de bewoners en vervolg bouw watertanken 

Op de valreep werd met een aantal dorpsbewoners (er druppelde langzaam maar zeker meer mensen binnen) een bijeenkomst georganiseerd over hoe we het waterproject in de rest van het dorp kunnen aanpakken en er is geinventariseerd wat zij ervan vinden. Ze willen wel erg graag water, ook in de droge tijden, maar hoe we dit zouden willen aanpakken is moeilijk voor hen te begrijpen. Ze kennen dit systeem niet en zijn dus nog wat wantrouwend. Deze bevolkingsgroep is nog zeer onderontwikkeld. 

We denken echter als ze gaan zien hoe de regenopvang bij het schooltje zal verlopen, zij het beter zullen begrijpen en het er wel mee eens zullen zijn. . 

Om nog een voorbeeld te laten zien aan de rest van de dorpelingen, willen we z.s.m. ook gaan starten met de bouw van de watertank bij Tilu's familie, zodra de bouw hiervan klaar is. Dit kan al vrij spoedig het geval zijn, want het is een eis van de regering dat het binnen een bepaalde tijdslimit klaar moet zijn. Zijn familie heeft 2 huisjes naast elkaar en daar zou 1 wateropvangtank komen van 6.000 liter. Kanchan Nepal stelt voor om het overtollige water bij iedere watertank, dus bij iedere familie, in de zomer ook op te vangen op een hele simpele manier (soort plastic zwembassin) zodat ieder huishouden daarmee hun land kan besproeien en ze daarop hun eigen groente e.d. kunnen gaan verbouwen. Nu moeten ze 2x per maand ver lopen, om groente en fruit te kopen (of als ze geen geld daarvoor hebben e.e.a. te ruilen).  

Verantwoordelijkheid na de bouw

Door dit regenwateropvangsysteem zal men per familie  de verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen tank (dat bestaat vaak uit 2 huisjes naast elkaar; de Nepalese families blijven altijd dicht bij elkaar wonen) Dat blijkt bij deze bevolkingsgroep beter te werken dan bijvoorbeeld met electrische pompsystemen vanuit de bestaande bronnen te werken. Dit is ook veel duurder en hiervoor zou teveel training en management nodig zijn omdat ze geen electriciteit gewend zijn. Na zelf deze streek en mensen gezien te hebben en daarbij de uitleg van Nirmal, is mijn idee ook steeds meer dat dit het beste systeem is voor dit gebied. Hoe simpeler, hoe beter en ook zo mooi om gebruik te maken van de regen die er toch al in overloed is in de zomerperiode. Tevens krijgt iedere familie een kraan buiten, zodat ze geen plastic flessen meer hoeven te gebruiken. 

Kanchan Nepal zorgt voor de voortgang en heeft veel ervaring op watergebied in Nepal. Ze vinden training in onderhoud en hygiene ook heel belangrijk. Ik ben ook heel blij met het plan om gelijkertijd de wateropvang voor eigen grond te gebruiken. Nu is er zeer droge grond waar niets mee gebeurt. Twee vliegen in 1 klap dus.  De gemeenschap zal er nog erg aan moeten wennen, maar dat zal vast onder goede begeleiding gaan lukken. 

DUS GAAT NU HET GROTE WERK GEBEUREN. WE ZULLEN IN AALSMEER EN OMGEVING ACTIES ONTKETENEN OM VEEL GELD BIJ ELKAAR TE KRIJGEN DE KOMENDE TIJD VOOR DIT SUPERMOOIE PROJECT. SCHATTING IS OP DIT MOMENT 30.000 EURO. Een gespecificeerd plan en begroting volgt spoedig. 

ER ZAL EEN AANVRAAG GEDAAN WORDEN BIJ WILDE GANZEN VIA SOUL VENTURE WAAR NEPAL BENEFIET AALSMEER NU MEE SAMENWERKT.  

WIE HELPT NOG MEER MEE? ALS JE GOEDE IDEEEN HEBT, NEEM CONTACT OP MET MIJ 0623861976 (NA 7 MAART BEN IK WEER THUIS)

Ontvang een warme groet vanuit Sapana village lodge.