Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

ER IS REEDS 8.000 EURO OVERGEMAAKT AAN SVSI. DE BOUW VAN DE WATERPOMP KAN BEGINNEN! WIE HELPT MEE
DE OVERIGE 2.500 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN ZODAT HET HELE DORP VAN TILU VAN WATER VOORZIEN KAN\
WORDEN? 

DEZE WEBSITE GAAT PER HALF JUNI 2019 OFF LINE. BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE OP: 

WWW.NEPALBENEFIETAALSMEER.NL

MINDFULNESS HOLIDAY

NOG MEER OPBRENGST VOOR WEDEROPBOUW SCHOOLTJES

De totale opbrengst van de laatste benefietavond in the Beach is opgelopen tot totaal

6.400 euro 

Dit is opgelopen mede door het feestje dat Luci Beumer gaf voor haar 60ste verjaardag in De Oude Veiling. Haar wens was een gift voor Nepal. Dit leverde 555 euro op, dat wederom werd verdubbeld door OSA. We hadden al 4000 euro overgemaakt aan Sapana Village Social Impact, Dus voor het schooltje Supar in Bangsurean kan alvast 2.400 euro worden overgemaakt. Tegenwoordig blijkt de regering nauw betrokken bij het bouwen van schooltjes en andere donaties die gedaan worden. Er moest gewacht worden op goedkeuring van de regering voor de bouw. Deze zal deze week binnenkomen voor beide schooltjes. Er zal met beide schooltjes gestart worden. Zie voor meer info over de schooltjes op deze pagina. 

Wederopbouw schooltje in Latauli in Chepang hills                        ACTIE 20 febr 2016 in The Beach

 Stort uw bijdrage op: NL95INGB0005145518 tnv J.G. van der Zwaan, ovv Nepal wederopbouw 2016

 

Totaal nodig voor dit schooltje: ongeveer 4000 euro

 

SHREE NATIONAL ELEMENTARY SCHOOL, LATAULI (SHAKTIKHOR - WARD# 1) CHITWAN, NEPAL heeft hard hulp nodig.

De school had 1 kantoorruimte, 3 klaslokalen, waarvan er 2 van verwoest waren door de aardbeving. Er zijn minimaal 6 lokalen nodig voor het aantal kinderen in dit dorp.


Er zijn nu 3 leerkrachten, met inbegrip van het schoolhoofd.
De school dient voor 5 dorpen met 61 huishoudens (bevolking van 375) t.w. Latauli, Deurali, Wangbang, Manmang en Jorsaal. Het aantal kinderen dat naar school kan gaan is 106 met 50 jongens en 56 meisjes. Negenennegentig procent van de studenten behoren tot de groep van de Chepang, een zeer arme kaste in Nepal.

Wat is nog nodig op dit moment:

 * er zijn al 4 lokalen weder opgebouwd; 2  zullen er nieuw bij gebouwd worden. Met 6

    lokalen kan effectiever les gegeven worden.

* Er zijn stoelen, tafels, banken en kasten nodig

* de school zal beter worden ingedeeld, met afscheidingen, zodat het vee niet de school 

    binnen kan lopen

* de school zal voorzien worden van schoon drinkwater en overige sanitaire voorzieningen

 

Extra probleem in dit gebied is dat de kinderen 2 uur bergopwaarts moeten lopen om op school te komen. Reden voor ouders hun kinderen thuis te houden; zij laten hun kinderen liever helpen bij het verzorgen van het vee en het werk op het land.   

  

Mogelijk kan dit probleem enigszins worden opgelost door verbetering van de wegen, hetgeen op langere termijn hopelijk zal gebeuren. Tevens zal een bewustwordingsproces in gang moeten worden gezet, waarbij de mensen o.a. leren dat school voor de kinderen en een betere toekomst voor Nepal heel belangrijk is. Maar ook op gebied van hygiëne, gezondheid en meer maatschappelijke zaken zal nog veel verbeterd kunnen worden. Er worden op dit moment speciale supervisors voor opgeleid. De stichting FEMI uit Nederland heeft hiervoor een 5 jarenplan ontwikkeld in samenwerking met Sapana Village Social Impact en de lokale overheid. Dit vindt nu  plaats in andere dorpjes in Chepang hills, maar deze aanpak zal zich hopelijk  langzaam maar zeker gaan verspreiden, want deze totaalaanpak zal o.a. het onderwijs in Nepal veel efficiënter kunnen maken.

 

Wederopbouw schooltje Supar in Bangsurean                                   ACTIE 20 febr. 2016 in The Beach      

Totaal nodig voor dit schooltje: ongeveer 4000 euro

SHREE NATIONAL ELEMENTARY SCHOOL, SUPAR,

SHAKTIKHOR – 3, CHITWAN, NEPAL

Dit schooltje is in Bangsurean. Het totaal aantal studenten is 118, waarvan 56 jongens en 62 meisjes

99% van de studenten zijn Chepangs.

 

Hier is hetzelfde nodig als in Latauli.