NEPAL BENEFIET AALSMEER

ER IS REEDS 8.000 EURO OVERGEMAAKT AAN SVSI. DE BOUW VAN DE WATERPOMP KAN BEGINNEN! WIE HELPT MEE
DE OVERIGE 2.500 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN ZODAT HET HELE DORP VAN TILU VAN WATER VOORZIEN KAN\
WORDEN? 

NEPAL BENEFIET AALSMEER ZAL BINNENKORT EEN ZELFSTANDIGE STICHTING WORDEN EN ER ZAL DAARBIJ EEN ANBI STATUS WORDEN AANGEVRAAGD. 
DIT IS MOGELIJK OORDAT 3 FANTASTISCHE VROUWEN HUN HULP HEBBEN AANGEBODEN.  
WE ZULLEN GOEDE PARNER BLIJVEN VAN SOULVENTURE EN ELKAAR BLIJVEN STIMULEREN EN ADVISEREN  BIJ  EVENTUELE KOMENDE PROJECTEN ! 

Zie hieronder ons nieuwe bestuur: v.l.n.r. Laura Tas, secretraris, Joke van der Zwaan, voorzitter, luci Beumer, alg. secretaris en Belinda Buskermolen, penningmeester. 

Samen zijn we stappen aan het zetten om Tilu's droom: schoon water voor alle inwoners van zijn dorp Tobang,in Chepang hills te Nepal waar te maken. 

Lees op de subpagina's over het waterproject 2017/2018 over het benefietconcert in 2017 en over actie in 2017 i.v.m. de overstroming