Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

ER IS REEDS 8.000 EURO OVERGEMAAKT AAN SVSI. DE BOUW VAN DE WATERPOMP KAN BEGINNEN! WIE HELPT MEE
DE OVERIGE 2.500 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN ZODAT HET HELE DORP VAN TILU VAN WATER VOORZIEN KAN\
WORDEN? 

Naam instelling: Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer


RSIN nr. : 8589.80.964


Corr. adres secr.: nepalbenefiet@gmail.com


Doelstelling: ondersteunen (kleinschalige) projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en economie. Zaken die er echt toe doen voor mensen die een betere toekomst verdienen.  


Beleidsplan: Lees hier


Bestuurssamenstelling: Joke van der Zwaan, voorzitter

                                       Belinda Buskermolen, penningmeester

                                       Laura Tas, secretaris

                                       Luci Beumer, alg. bestuurslid


Belonigsbeleid: Conform statuten (vastgesteld d.d. 6 juli 2018) genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoedingen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. 


Activiteiten vanaf de datum van oprichting van de stichting d.d. 6 juli 2018: 

Werkzaamheden verricht voor de fondsenwerving van het waterproject in Tobang. Doel: voor 33 families in een bergdorpje in de heuvels van Chitwan in Nepal watervoorziening verzorgen. 

- 1x per week vergadering met bestuur / verslagen zijn vastgelegd

- boekhouding en administratie opgezet

- organiseren van benefietconcerten

- subsidieaanvragen gedaan

- contact onderhouden met partners in Nepal (SVSI en Kanchan Nepal)

- gesprekken met fondsen als potentiele sponsors

- website wordt vernieuwd

- logo wordt ontworpen

Vóór de oprichting van onze stichting is reeds 15 jaar aan diverse projecten gewerkt. Zie deze website (nieuwe is in         de maak). 

zakelijke rekenng wordt aangevraagd


Financiële verantwoording:: De stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is opgericht d.d. 6 juli 2018. Er is dus nog geen sprake van een afgerond boekjaar. Bij aanvang van de stichting is het vermogen ingebracht van het particuliere initiatief van J.G. van der Zwaan. Dit saldo bedroeg op 6 juli 2018:  3.269,45 (hiervan is 1.000 euro reeds op de rekening van onze nepalese partner gestort en zal gebruikt worden voor ons huidige waterproject aldaar).