ER IS REEDS 8.000 EURO OVERGEMAAKT AAN SVSI. DE BOUW VAN DE WATERPOMP KAN BEGINNEN! WIE HELPT MEE
DE OVERIGE 2.500 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN ZODAT HET HELE DORP VAN TILU VAN WATER VOORZIEN KAN\
WORDEN? 

VAN WATER TEKORT MAAR OP DIT MOMENT WATEROVERLAST. 

NOODHULP IN CHITWAN / NEPAL

PERSBERICHT

De Nieuwe Meerbode Aaslmeer


Waterproject Tobang, Chepang hills

Er is groot onderzoek verricht naar hoe het dorpje Tobang in de heuvels van Chitwan het beste van schoon drinkwater voorzien kan worden. Een expertisebureau in Nepal (Kanchan Nepal) en de stichting SamSamWater in Nederland hebben goed werk verricht. Het blijkt dat er wel waterbronnen aanwezig zijn, doch deze moeten gerepareerd worden zodat het water schoon blijft. Op andere plekken zullen wel nieuwe voorzieningen komen. Op de ene plek door wateropvang, zodat er buiten het regenseizoen toch water is, en op de hoger gelegen plekken zal vanaf de dichtstbijzijnde bron het water omhoog gepompt moeten gaan worden.

Nepal Benefiet Aalsmeer heeft, samen met de Stichting SVSI besloten om van het bedrag dat afgelopen jaar was gesponsord alvast te starten om bij een schooltje opvangmogelijkheden van water en nieuwe reservaten te plaatsen, zodat de 100 schoolkinderen in ieder geval schoon water krijgen. Joke: ‘Toen ik de foto’s zag van de slechte sanitaire voorzieningen bij het schooltje, was het niet zo moeilijk waaraan we het op dit moment beschikbare bedrag (7.000 euro) eerst aan zouden besteden. Er zal ook nog wat geld besteed worden aan betere toiletten op het schooltje. Ik ben al hard aan het trainen om mijn conditie wat op te vijzelen omdat ik heel graag het schooltje en indien mogelijk het hele dorp wil bezoeken in februari’.

Samen met de directeur van Kanchan Nepal en van SVSI zal dan ter plekke nogmaals het totale project in kaart worden gebracht en het totale kostenplaatje berekend worden. Het is wel al duidelijk dat er veel geld nodig zal zijn. Joke: ‘ik heb er echter vertrouwen in dat dit gaat lukken. We zullen meerdere acties gaan organiseren zodra ik weer terug ben uit Nepal.’

Iedereen die nu al goede ideeën heeft om fondsen te werven voor dit mooie project, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Joke via [email protected]


Dorcas uit Aalsmeer sponsort voor huizenbouw na overstroming

Door een fikse overstroming afgelopen zomer werd geld ingezameld om een hele communiteit welke bestaat uit 13 gezinnen te helpen met behulp van een kleine micro-financiering, doch dat werd iets te veel voor Nepal benefiet Aalsmeer, daar er ook nog een grootscheepse actie loopt voor een waterproject. Gelukkig is er een andere stichting bereid gevonden t.w. ‘Soul Venture’, die dit project opgepakt heeft, en zal gaan werven om alle 13 gezinnen te helpen. Dorcas, de kringloopwinkel in Aalsmeer heeft inmiddels voor dit project 2.000 euro geschonken. Veel dank namens Nepal benefiet Aalsmeer.

Met de opbrengst zullen nu 2 gezinnen in een andere streek geholpen worden. Dit is wel noodhulp, daar deze gezinnen door ziekte en ouderdom niet in staat zijn om iets terug te kunnen betalen.

De restanten van hun oude huisje is inmiddels afgebroken en de opbouw gaat spoedig starten. Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer gaat half februari weer naar Nepal om te kijken hoever het er nu mee staat.

LOPENDE WATERPROJECT IVM WATERTEKORT

Het onderzoek naar het waterprobleem en tekort in Kaule Iin de heuvels van Chepang hills loopt nog. Er is wat vertraging opgelopen doordat enkele waterdeskundigen in Nepal het niet zo serieus namen en we nog steeds niet zeker weten wat nu het beste gedaan kan worden en hoeveel dit gaat kosten. Tevens was het lastig onderzoeken ivm de hevige regenval. We zijn bezig met een stichting in Nederland, die kan helpen bij het grondig onderzoeken wat nodig is om goed water te krijgen in dat gebied. Wordt dus vervolgd. (zie ook de verslagen hieronder).


OP DIT MOMENT MEER ZORG VOOR DE GEVOLGEN VAN WATEROVERLAST 

Ook in Nepal is het klimaat aan het veranderen. Er is heel veel regen gevallen deze zomer. En na die vreselijke gevolgen van de aardbeving, zijn nu weer opnieuw veel mensen dakloos en sommigen hebben helemaal niets meer. 

In de streek waar de organisatie van SVSI vooral werkzaam is, de terrai in Chitwan, waren de gevolgen heftig. 


HUIZEN BOUWEN EN MICROKREDIET VOOR 8 FAMILIES

Nadat er eerst noodhulp gegeven is met behulp van SVSI en de opbrengst van de vele giften uit Aalsmeer (o.a. weer van OSA) is er een plan geopperd om een kleine gemeenschap in Malpur (vlakbij Sauraha in Chitwan) te helpen. Er zijn daar 8 families die momenteel in krotten moeten slapen. Deze bevolkingsgroep heet 'Musahar' en is een van de laagste kasten, origineel afkomstig uit India. SVSI wil hen overstromihgsbestendige huizen laten bouwen, waarvoor ze een soort van mIcrokrediet kunnen afsluiten. Nu realiseren we ons dat deze toch al arme mensen niet veel zullen hebben om terug te betalen. Toch wil men kijken of ze er iets voor terug kunnen doen. SVSI wil hen bijvoorbeeld wel helpen bij het vinden van werk. Dit principe ondersteunt Nepal Benefiet Aalsmeer. 


WE KUNNEN NU AL 2 FAMILIES HELPEN met de opbrengst van ongeveer 5.466 euro (hiervan is al een deel besteed aan eerste noodhulp). 

Per huis heeft men 2.000 euro nodig. Echter wij willen niet dat er nu 2 families een huis gaan krijgen en de andere families niet. Wie moet je dan kiezen??? We willen de zekerheid dat al die 8 families geholpen kunnen worden. 


WE ZOEKEN DUS MET SPOED 6 BEDRIJVEN OF GROTERE SPONSOR ORGANISATIES DIE 2.000 EURO WILLEN SPONSOREN ZODAT ALLE MUSAHAR FAMILIES IN MALPUR EEN HUIS KUNNEN BOUWEN, DIE BIJ EEN VOLGENDE MOESSON OVEREIND ZAL BLIJVEN STAAN.  


WIE HELPT MEE?

26 juni 2017: AFgevaardigden van SVSI controleren de streek waar water aangelegd gaat worden. Hier woont Tilu's familie. 

Tilu Praya

WIE HELPT MEE OM TILU’S DORP VAN WATER TE VOORZIEN?

Door Joke van der Zwaan

nov. 2017: In oktober vorig jaar vertrok ik voor de 9e keer naar Nepal en bezocht o.a. een schooltje in de heuvels van Chepang hills, dat met behulp van Nepal Benefiet Aalsmeer is wederopgebouwd na de 2 aardbevingen die dat land teisterde in 2015. Allereerst is er van de opbrengst in de omgeving van deze schooltjes voor watervoorziening gezorgd. Aan den lijve heb ik ondervonden hoe belangrijk water is. Mensen moesten voorheen wekelijks uren lopen met jerrycans water op de schouder. Ik zie het beeld van het jonge kind bij het nieuwgebouwde schooltje nog vaak voor mij; ze genoot zienderogen van het water dat ze met haar handjes in haar gezicht plonsde.


Tilu Praja’s verhaal

Tilu is een Nepalese jongen van ongeveer 23 jaar en komt uit een dorp in Chepang hills, Kaule in de streek Tobang, dat ongeveer 7 uur lopen en op 800 meter hoogte ligt vanaf het dorp waar de weg ophoudt. Hij is de oudste zoon van een arm gezin van 5 kinderen. Hij wilde heel graag naar school. Kinderen uit deze streek worden vaak thuisgehouden, omdat ofwel het schoolgeld niet betaald kan worden, de kinderen moeten dan helpen om aan voedsel te komen of op het land werken, ofwel omdat de kinderen te lang moeten lopen om op school te komen. Tilu was zo gelukkig dat hij wel de primary en secondary school heeft kunnen volgen, waarvoor hij dagelijks totaal 4 uur door de heuvels moest lopen. Hij wilde heel graag verder studeren, maar dat was niet te bekostigen voor hem.

Dhruba Giri, directeur van Sapana village lodge en de stichting SVSI (Sapana Village Social Impact), waar ik al jarenlang mee samenwerk, was 5 jaar geleden met een Nederlands medisch team in een dorp in Chepang hills (Sakhtikor) aan het werk. Daar sprak een leraar van Tilu hem aan. Hij vertelde hem dat deze jongen (toen 18 jaar) zoveel meer potentie in zich had, welke hij nooit in deze streek tot bloei zou kunnen laten komen. Daarop besloot Dhruba Tilu te vragen om voor hem in het hotel te komen werken om daarnaast te kunnen studeren. Tilu hoefde hier niet lang over na te denken en vertrok, samen met het medische team diezelfde dag nog naar Sapana village lodge.

Aldaar logeerde op dat moment een Nederlandse man, die al vanaf het eerste uur betrokken is bij de opbouw van Sapana Village en een soort Godfather van Dhruba is. Ik sprak deze man onlangs en hij vertelde mij dat hij Tilu die eerste dag mee op sleeptouw had genomen om hem de omgeving te laten zien. Toen bleek dat Tilu uitstekend Engels kon lezen en schrijven, echter totaal niet wist waar het over ging. Dit tekent het niveau van het onderwijs in Nepal. Met deze Nederlandse man bouwde Tilu al snel een band op. Face tot face met elkaar communiceren ging nog wel redelijk in het Engels. Toen uitte Tilu zijn werkelijke droom aan zijn Nederlandse maatje; hij wilde zijn dorp helpen aan water. Zelfs zo graag dat hij het plan had om in Dubai te gaan werken om snel geld hiervoor te kunnen verdienen. Gelukkig heeft men dat uit zijn hoofd kunnen praten, want in Dubai worden de Nepalezen erg uitgebuit en van veel geld verdienen is helemaal geen sprake.


Ik ken Tilu ook al vanaf het begin dat hij werkt in Sapana Village lodge en hij viel mij direct op vanwege zijn integere, innemende en vrolijke uitstraling. Nu, 5 jaar later, spreekt Tilu mij tijdens mijn bezoek in oktober jl. bijna dagelijks aan en vertelt met veel passie over zijn droom die hij dus nog steeds heeft. Voor watervoorziening zorgen in Kaule, zijn dorp, dat is wat hij nog steeds werkelijk zou willen. Ik vraag hem hoe hij dat voor zich ziet. Hij heeft daar veel over nagedacht en al helemaal uitgedacht hoe een waterpomp met leidingen naar alle huishoudens in zijn dorp kan worden gerealiseerd. Hij tekent het zelfs voor mij uit.


Na mijn bezoek aan het schooltje in Chepang hills waar ik aan den lijve heb ervaren hoe belangrijk water is, heb ik besloten, samen met Tilu en hopelijk met hulp van velen, te proberen deze droom waar te maken.


Nieuws over het waterpriject in Tilu's dorp, Tobang, streek Kaule in Chepang Hills


Dank aan de 3 afgevaardigden van de stichting SVSI, Dhruba, Naran en Sujan en natuurlijk Tilu zelf, die een lange, moeizame reis gemaakt hebben om poolshoogte te nemen hoe de situatie momenteel is in Tilu’s dorp Tobang in Chepang hills. Er is gesproken met de lokale bevolking en regering en samen werd besloten om enkele gespecialiseerde ingenieurs een nieuw plan en berekening te laten maken over waar en hoe de nieuwe waterbron zo efficiënt mogelijk gebouwd kan worden, zodat het hele dorp het hele jaar door profijt kan hebben van schoon water.

Er blijkt namelijk wel al een waterbron in de buurt te zijn, echter deze is afhankelijk van regenwater, dat niet echt schoon is en deze bron valt helemaal droog in de wintermaanden.

Mijns inziens is het heel goed dat zowel lokale bevolking als regering en ingenieurs serieus aan dit project deel willen nemen en mee willen denken. Ik heb er vertrouwen in dat er spoedig een degelijk uitgewerkt plan komt. Het kan even op zich laten wachten want het is een groot project. We wachten met spanning af.

Zie bijgaande foto’s: je ziet enkele familieleden van Tilu, de plek waar w.s. de waterput gebouwd gaat worden en een dorpeling die juist flessen water heeft gehaald en daar nu nog lang voor moet lopen.

Nogmaals dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen en samen de 8.000 euro hebben opgebracht, zodat de droom van Tilu waargemaakt kan worden.

Ik hou jullie graag op de hoogte.


Je kunt hieronder meer foto's bekijken van hun missie tocht naar Tobang!


Nepal benefiet aalsmeer organiseert weer een benefietavond voor water in Tilu's dorp!
OP 13 MEI IN THE BEACH, Oosteinderweg 247 te Aalsmeer Oost

ADOPTEER EEN VOLLEYBALVELD

We willen nu ook bedrijven uitnodigen om een half volleybalveld te adopteren voor een bedrag van 250 euro. Een heel veld mag natuurlijk ook geadopteerd worden voor 500 euro. Er zijn 4 velden beschikbaar gesteld door de Beach. De bedrijven mogen ook een of meerdere teams laten mee volleyballen (teambuilding voor het personeel).

Persoonlijk of per team opgeven voor het toernooi kan bij Gerard Buskermolen, [email protected]

Bedrijven die een veld willen sponsoren kunnen zich opgeven bij: via [email protected] of via Joke van der Zwaan 06-23861976 of 

WIE HELPT MEE OM TILU’S DORP VAN WATER TE VOORZIEN?

PERSBERICHT De Nieuwe Meerbode  18 mei 2017                                                                                            KIJK VOOR DE FOTOSERIE VAN DE BENEFIETAVOND HIER


Nepal benefiet 13 mei in the Beach één groot feest!

Door Jop Kluis


Afgelopen zaterdag werd door Joke van der Zwaan en haar vrienden de inmiddels traditionele benefietavond voor Nepal in The Beach georganiseerd. De avond begon (ook alweer voor het tweede jaar) met een sponsor-strand-volleybaltoernooitje. Aansluitend volgde een spetterend optreden van de band TBF (Taek-Blank-Frank) en de avond werd een feest van rock-herkenning door een knallend optreden van de Hucksters.


Het doel waar dit jaar in het zand en op het podium voor werd gespeeld betreft een waterproject. In de heuvels van Nepal ligt een klein dorpje genaamd Kaule, regio Tobang in the Chepang Hills. Dit dorpje met slechts 74 huishoudens en 316 inwoners heeft een schooltje waar maar liefst 95 kinderen heen gaan. Probleem is dat in het gehele dorp geen water is. Het water wordt aangevoerd uit een lager gelegen dorpje. Een voettocht van maar liefst 7 uur! Tilu, een student en werkzaam als ober in van Sapana village lodge, die in dit dorpje is geboren en getogen heeft zich tot doel gesteld zijn thuis dorp van water te voorzien. Hij heeft de ontwerpen al klaar liggen. Maar…. Het gehele project van 10.500 Euro kan hij niet bekostigen. Een handschoen die door Joke is opgepakt.


Het volleyballen was ook dit keer weer beregezellig en voltrok zich in een sfeer van sportieve verbroedering. Gedurende het toernooitje zag men steeds meer spelers die, wanneer hun team even niet speelde, spontaan een ander team gingen versterken. Uiteindelijk waren de teams, door deze kruisbestuiving, in het veld niet meer aan hun shirts te herkennen. Een prachtige opwarmer in de geest van de avond. Tijdens de informele prijsuitreiking konden spelers en bezoekers zich te goed doen aan de Nepalese specialiteiten o.a. momo’s van de MoMobar of authentieke Nepalese producten op het ingerichte marktje aanschaffen.


De band TBF is in Aalsmeer geen onbekende. De sympathieke Amstelvener Rob Taekema is vaak in Aalsmeer te bewonderen en leidt o.a. de popquiz en de ‘Plug-and play’ in The Beach. Maar ook samen met zijn Friese vrienden is hij vaker in Aalsmeer te bewonderen met hun prettige mix van eigen versies van bekende klassiekers. De Hucksters zijn natuurlijk wereldbekend in Aalsmeer en omstreken. En ook deze keer maakten zij hun reputatie waar en stond The Beach binnen de kortste keren te rocken op haar grondvesten.


De teller staat op moment van dit schrijven al op 4.728 Euro. Daar zijn deze avond nog eens 830 Euro bij gekomen. Met de door OSA toegezegde verdubbeling van de opbrengst betekent dit een totaalstand op dit moment 8.000 Euro is. Joke van der Zwaan: “Het was weer beregezellig en we willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage, zowel financieel als in inzet. Een speciale dank aan The Beach die ook dit jaar weer belangeloos onderdak wilde verlenen aan dit feestje en ook aan de medewerkers van the Beach, die altijd direct klaarstaan om een handje te helpen. Voor de nog ontbrekende 2.500 Euro zijn al leuke initiatieven bedacht door verschillende mensen. Bijvoorbeeld: Iemand gaat workshops geven en wil de opbrengst aan dit project in Nepal geven; er gaat gewandeld worden in Bosplan en de koffie en taart opbrengst is voor Nepal; en een gepensioneerde kok en zijn vrouw verzorgen etentjes voor Nepal. Prachtige initiatieven waar ik erg blij van word. Wie volgt? Meer details over deze initiatieven zullen nog volgen via deZE site en op de facebookpagina van Nepal Benefiet Aalsmeer"


KOM 13 MEI a.s. NAAR THE BEACH OM TE VOLLEYBALLEN EN/OF TE GENIETEN VAN 2 ROCK/BLUES BANDS 


                                  klasje in Tilu's dorp die ook water krijgen

Hoe en wat?

Tilu is medeverantwoordelijk voor de organisatie van dit project. Echter Sapana village Social Impact zal de eindverantwoordelijkheid dragen onder leiding van Dhruba Giri. Tilu zal samen met hem opdracht geven voor de uitvoering ter plekke. Tevens is het ook noodzakelijk dat de lokale regering erbij betrokken wordt en de inwoners middels een kleine betaling voor het water (indien mogelijk) ook verantwoordelijkheid krijgen om het project goed te laten verlopen. Dit is de visie van SVSI. De mensen moeten zelf ook meewerken en er iets voor doen.

Er is veel geld nodig

Dit dorp, Kaule in Tobang, Chepang hills, bestaat uit 316 inwoners, dat zijn ongeveer 74 huishoudens en een schooltje dat ongeveer 95 kinderen telt, waar ook een waterleiding naar toegelegd zal worden. Dit hele project zal rond de 10.500 euro gaan kosten. Omdat er geen wegen zijn, zijn de transportkosten erg hoog. Daarentegen verdienen de dorpeling door te helpen met het vervoer weer een salaris. We willen op verschillende manieren proberen dit geld bij elkaar te krijgen.


ADOPTEER EEN VOLLEYBALVELD

We willen nu ook bedrijven uitnodigen om een half volleybalveld te adopteren voor een bedrag van 250 euro. Een heel veld mag natuurlijk ook geadopteerd worden voor 500 euro. Er zijn 4 velden beschikbaar gesteld door de Beach. De bedrijven mogen ook een of meerdere teams laten mee volleyballen (teambuilding voor het personeel).

Persoonlijk of per team opgeven voor het toernooi kan bij Gerard Buskermolen, [email protected]

Bedrijven die een veld willen sponsoren kunnen zich opgeven bij: via [email protected] of via Joke van der Zwaan 06-23861976 of Meer info over het project via www.nepalbenefietaalsmeer.com

WIE HELPT MEE OM TILU’S DORP VAN WATER TE VOORZIEN?BLUES EN ROCK VOOR NEPAL MET THE HUCKSTERS EN TBF

Er zal net als voorgaande jaren weer een benefietconcert plaatsvinden, ook nu weer in The Beach in Aalsmeer Oost. Entree 10 euro. Twee bands hebben zich al beschikbaar gesteld. The Hucksters en TBF, Taek, Blank en Frank. Tevens wordt er ook dit jaar weer een volleybaltoernooi aan gekoppeld wegens groot succes vorig jaar. Inschrijfgeld 10 euro pp (na het toernooi kan je gratis meegenieten van de concerten). Per team opgeven kan natuurlijk ook. ZIE HIERONDER